Europa też oszczędza ciepło

Wiele państw Unii Europejskiej wprowadza rekomendacje lub nowe regulacje prawne, mające na celu oszczędność ciepła i energii elektrycznej.

W październiku w Finlandii rozpoczęła się rządowa kampania społeczna, która zachęca obywateli m.in. do zmniejszania ogrzewania i rezygnacji z gadżetów elektronicznych.

Rząd Federalny Republiki Federalnej Niemiec wprowadził natomiast szereg zakazów, które obowiązują od września 2022 roku. Znalazły się wśród nich m.in. obniżenie temperatury w budynkach użyteczności publicznej do 19 stopni, zakaz pozostawiania otwartych drzwi w centrach handlowych, neony będą wyłączane w godz. 22:00 – 6:00, a jeśli ktoś posiada przydomowy basen nie będzie mógł go podgrzewać energią elektryczną lub gazem.

Więcej przykładów z Europy: UE .