Veolia z nową odsłoną  kampanii edukacyjnej

Startuje druga edycja kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań, jakie można podejmować na rzecz ochrony zasobów naturalnych, poprawę jakości powietrza, odnosząc przy tym korzyści zdrowotne. Kampania, która potrwa do maja 2024 r., skupia się na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania nawet o jeden stopień przynosi redukcję emisji pochodzących ze spalania paliw i pozwala zmniejszyć negatywne efekty przegrzewania organizmu. Organizatorem kampanii jest Grupa Veolia w Polsce, największy prywatny wytwórca i dostawca ciepła systemowego w Polsce. 

Partnerem drugiej edycji została Grupa Mokate, jeden z największych producentów kawy rozpuszczalnej i herbaty w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Patronat nad projektem objął Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz nieustannie rosnącym zapotrzebowaniem na energię, kluczowe jest racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych. Niezwykle ważna staje się społeczna odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie produkowanej z nich energii elektrycznej i ciepła. Oznacza to gotowość do zmiany swoich nawyków na bardziej przyjazne środowisku. Wychodząc z założenia, że nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, autorzy kampanii pragną uświadomić odbiorców ciepła, że poprzez zmianę codziennych zachowań można racjonalnie korzystać z energii. Rozpoczęcie kształtowania odpowiedzialnych nawyków najłatwiej zacząć od drobnej i prostej zmiany, takiej jak zmniejszenie o jeden stopień temperatury ogrzewania pomieszczeń, w których pracujemy lub mieszkamy.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor energetyczny jest kluczowy w walce ze zmianami klimatu. Dotyczy to zarówno producentów, jak i odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Ważną rolę odgrywają również zmiany postaw społecznych, polegające na ograniczeniu zużycia energii oraz akceptacji działań podejmowanych przez koncerny energetyczne. 

“Aby zwiększyć racjonalne gospodarowanie energią, nie wystarczą działania firm takich jak Veolia, która wdraża innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną. Powinny one iść w parze ze zmianą nawyków mieszkańców. Musimy zatem pamiętać, jak ważne  jest świadome korzystanie z energii. Kampania Stopień Mniej Znaczy więcej” może nas tego nauczyć.”  – powiedział Frédéric Faroche, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

Ambicją Grupy jest zdobycie pozycji lidera transformacji ekologicznej, dlatego od ponad dziesięciu lat Veolia konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji polskich miast. „Cieszę się, że partnerem tegorocznej edycji kampanii została Grupa Mokate, która nie tylko chce poprawić swoją efektywność energetyczną, ale również aktywnie zaangażować się w promocję pozytywnych nawyków służących ochronie środowiska i zasobów naszej planety” – dodał Frédéric Faroche, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

W ramach kampanii Grupa Mokate oraz Grupa Veolia w Polsce obniżą temperaturę o jeden stopień we wszystkich swoich obiektach przemysłowych i biurowych. „Racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych to nie tylko moralny obowiązek firm odpowiedzialnych społecznie, ale również sposób na budowanie zrównoważonej przyszłość dla nas wszystkich. Jako firma, która od lat obecna jest w życiu lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych regionów Polski, chcemy własnym przykładem zachęcić ich do zmiany codziennych nawyków na takie, które pomagają oszczędzać ciepło” – powiedział dr Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate. 

Działania edukacyjne w ramach kampanii prowadzone będą w około 60 miastach w Polsce, w których Grupa Veolia świadczy usługi systemowe. Patronat Honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Poznania.  

Poznanianki i poznaniacy mają ogromną świadomość tego, jak ważne jest dbanie o środowisko. Na bardzo wysokim poziomie jest w naszym mieście segregacja odpadów, wiele osób tworzy przydomowe kompostowniki, małą retencję czy wymienia piece na bardziej ekologiczne – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.Dlatego zachęcam do podejmowania kolejnych kroków, aby troska o nasze otoczenie była jeszcze większa. Obniżenie temperatury o jeden czy dwa stopnie nie jest odczuwalne dla nas na co dzień, ale daje ogromną różnicę w zużyciu energii, pozwala na zmniejszenie rachunków, a przede wszystkim – przynosi korzyści dla zdrowia i klimatu.

W ramach kampanii pojawią się spoty i materiały informacyjne w prasie oraz w mediach społecznościowych Grupy Veolia i Grupy Mokate. Uruchomiona została również strona www.stopienmniej.pl, na której mieszkańcy znajdą wiele przydatnych porad ekspertów ds. zdrowia i środowiska, np. dlaczego warto spać w niższej temperaturze. Kampania wytłumaczy również, jakie codzienne nawyki powodują niepotrzebne straty ciepła, dlaczego nie należy wietrzyć mieszkań przy odkręconych kaloryferach, czy zakrywać grzejników. Dodatkowo powstał profil na Instagramie „Stopień mniej”, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców poprzez możliwość dzielenia się poradami i swoim doświadczeniem w zakresie zmiany nawyków i oszczędzania ciepła.